آگهی مزایده فروش واحدهای تجاری بصورت کتبی و غیر حضوری ( بازار بزرگ شهروند ) با شرایط اقساطی ویژه

شهرداری فردوس در نظر دارد باستناد مجوز شورای محترم اسلامی شهر فردوس در جلسه شماره 104 مورخ 07 /1401/10 نسبت به فروش تعداد 10 واحد تجاری واقع در بازار بزرگ شهروند از طریق مزایده کتبی و غیر حضوری اقدام و به افراد متقاضی واگذار نماید . متقاضیان محترم می توانند از تاریخ انتشار آگهی تا روز سه شنبه مورخ 1401/08/10 همه روزه بجز ایام تعطیل جهت بازدید از محل و کسب اطلاع از چگونگی وضعیت ملک و دریافت اسناد مزایده و ارائه قيمت پيشنهادي به شهرداری فردوس مراجعه نمایند.

شرایط شرکت در مزایده :

1 ـ متقاضیان می بایست بابت سپرده شركت در مزايده جهت هر واحد تجاری مبلغ 500/000/00 ريال(معادل پنجاه میلیون تومان) مربوطه را طی فیش بانکی بحساب سپرده کوتاه مدت 0205017418002 بانک ملی بنام شهرداری فردوس واريز و به همراه مبلغ پیشنهادی بهاء هر واحد تجاری و مشخص نمودن شماره واحد و شماره بلوک براساس کروکی آگهی مزایده در پاکت دربسته تحویل دبیرخانه شهرداری فردوس نموده و رسید دریافت دارند.

 2 ـ پرداخت مبلغ ريالي ارزش املاک بشرح ذیل می باشد:

30 درصد همزمان با برنده شدن در مزايده

 35 درصد در سال اول ( حداکثر تا 1402/08/15 )

35 درصد در سال دوم ( حداکثر تا 1403/08/15 )

 ضمن ارایه تضمینات قانونی و معتبر وصول خواهد شد .

3 ـ تحویل واحدهای تجاری موضوع مزایده مذکور حداکثر تا بهمن ماه 1401 ـ بصورت كامل با جزئيات كف سراميك ، بدنه تا سقف كاشي كاري، داراي امتيازات آب ، برق مستقل ، نما شيشه سكوريت ، درب کرکره ای برقی ، سقف سفيد كاري با گچ و نور مخفي خواهد بود و انتقال سند بنام خریدار بعد از پرداخت کامل وجه ملک انجام خواهد شد.

4 ـ هر یک از واحدهای تجاری مذکور دارای حدود 47/5 مترمربع زیربنای مفید می باشد و قیمت پایه هر واحد تجاری مبلغ 10/000/000/000 ريال (معادل یک میلیارد تومان) می باشد و بدیهی است قیمت پیشنهادی متقاضیان براساس هر واحد تجاری با وضع موجود و بدون درنظر گرفتن مساحت می باشد.

 5 ـ  برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .

6 ـ کلیه هزینه های نقل و انتقال سند با خریدار خواهد بود و انتقال سند بعد از تسویه حساب نهایی ، توسط واحد املاک شهرداری برابر مقررات انجام خواهد شد .

7 ـ شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است .

8 ـ سایر اطلاعات و جزئیات مزایده در اسناد مزایده مندرج است

9 ـ تاریخ تحویل پاکات قیمتهای پیشنهادی حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 1401/08/10 خواهد بود .

10 ـ تاریخ بازگشایی پاکتهای رسیده و انجام مزایده روز چهارشنبه 1401/08/11 ساعت 10 صبح در محل شهرداری خواهد بود.                                            دانلود اسناد مزایده

 

                                  

       


منتشر شده

در

توسط

برچسب‌ها:

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *