آگهی مزایده بهمن ماه فروش 4 قطعه زمین با کاربری تجاری بصورت کتبی و غیر حضوری

شهرداری فردوس در نظر دارد باستناد مجوز شورای محترم اسلامی شهر فردوس در جلسه شماره 48 مورخ 1400/10/28 نسبت به فروش تعداد 4 قطعه زمین با موقعیت و قابلیت تجاری از طریق مزایده کتبی و غیر حضوری اقدام و به افراد متقاضی واگذار نماید . متقاضیان محترم می توانند از تاریخ انتشار آگهی تا روز چهارشنبه مورخ 1400/11/27 همه روزه بجز ایام تعطیل جهت بازدید از محل و کسب اطلاع از چگونگی وضعیت ملک و دریافت اسناد مزایده و ارائه قيمت پيشنهادي به شهرداری فردوس مراجعه نمایند.

شرایط شرکت در مزایده :

1 ـ متقاضیان می بایست بابت سپرده شركت در مزايده برابر فهرست پيوست مبالغ مربوطه را طی فیش بانکی بحساب سپرده کوتاه مدت 0205017418002 بانک ملی بنام شهرداری فردوس واريز و به همراه مبلغ پیشنهادی بهاء  زمین در پاکت دربسته تحویل دبیرخانه شهرداری فردوس  نموده و رسید دریافت دارند .

2 ـ پرداخت ارزش ريالي قطعات زمین توسط برنده مزایده بصورت نقدی می باشد .

 3 ـ  برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .

4 ـ کلیه هزینه های نقل و انتقال سند با خریدار خواهد بود .

5 ـ شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است .

6 ـ سایر اطلاعات و جزئیات مزایده در اسناد مزایده مندرج است

7 ـ تاریخ تحویل پاکات قیمتهای پیشنهادی حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 1400/11/27 خواهد بود .

7 ـ تاریخ بازگشایی پاکتهای رسیده و انجام مزایده روز پنج شنبه 1400 /11/28ساعت 10 صبح در محل شهرداری خواهد بود .

شماره تماس :   5- 32721701 – 056

 

دانلود آگهی و کروکی مزایده


منتشر شده

در

توسط

برچسب‌ها:

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *