آگهی مزایده اجاره مغازه های مجتمع شهید یوسفیان شهرداری فردوس(مرحله دوم)

 

در اجرای مصوبه شورای اسلامی محترم شهر، شهرداری فردوس در نظر دارد در چارچوب آیین نامه مالی و معاملاتی  تعدادی از مغازه های خود را از طریق انتشار آگهی مزایده عمومی با شرایط ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی  واجد شرایط به اجاره واگذار نماید.

1- متقاضیان محترم از تاریخ انتشار این آگهی در روزنامه تا روز شنبه مورخ 1400/06/27مورخه مهلت دارند ضمن بازدید از محل و دریافت اسناد مزایده در مزایده شرکت نمایند.

2- قیمت پایه مورد اجاره به صورت ماهیانه و قرارداد منعقده یکساله خواهد بود. و در صورت رضایت شهرداری سالیانه با توجه به مصوبه شورای شهر تمدید خواهد گردید.

3- متقاضیان می توانند جهت دریافت فرم ثبت نام در مزایده و کسب اطلاعات لازم به واحد دبیرخانه مراجعه نمایند.

4- شرکت کنندگان در این مزایده می بایست با مراجعه به واحد درآمد شهرداری و دریافت فیش مبلغ 5 درصد قیمت پایه اجاره سالیانه مندرج در بند یک همین آگهی را به عنوان سپرده به حساب شماره 205017418002 نزد بانک ملی ایران واریز نمایند. اصل فیش واریزی را داخل یک پاکت و کپی فیش واریزی را به همراه قیمت پیشنهادی در داخل پاکت جداگانه به طور مشخص قراردهند.

5- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات واصله مختار است و به پیشنهادهای مبهم ، مشروط ، ناقص یا فاقد فیش واریز یا پیشنهاداتی که بعد از انقضای مهلت مقرر در این آگهی واصل گردند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6- متقاضیان شرکت در این مزایده نبایستی مشمول ممنوعیت های مقرر در قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملاتی دولتی مصوب 1337 باشند.

7- سپرده نفرات اول تا سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول در حساب سپرده شهرداری باقی و در صورت انصراف برندگان اول تا سوم سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهدشد.

8- برنده مزایده مکلف است پس از دریافت نامه کتبی از شهرداری دال بر برنده شدن حداکثر تا یک هفته نسبت به تعیین و تکلیف مورد مزایده اقدام نماید در غیر اینصورت سپرده ایشان به نفع شهرداری برداشت و در چارچوب آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها، اقدام خواهد شد. هزینه آگهی روزنامه با برنده مزایده خواهد بود.

9- سایر اطلاعات و خدمات مزایده در اسناد مزایده مندرج خواهد بود.

10- متقایان کلیه مغازه ها حین عقد قرارداد می بایست اسناد تضمین مورد تایید شهرداری را به واحد درآمد شهرداری ارایه نمایند.

11-متقاضیان می بایست پروانه کسب خودرا مبنی بر فعالیت صنف مورد نظر جهت اجاره ملک مورد نظر  به شهرداری ارائه نمایند .

12-واحدهای مورد نظر مشمول واگذاری صنوف مزاحم و الاینده و مشاغل مزاحم که به لحاظ صوتی و بصری و محیطی دارای آلایندگی می و یا دارای سد معبر می باشند از قبیل کارگاهها ، تعمیر گاهها، فروش آهن الات و مشاغل و نظیر آن نمی باشد تشخیص نوع مشاغل مجاز به استقرار با شهرداری می باشد و شهرداری در رد و قبول درخواست مختار است

13 نصب هرگونه تابلوی معرف مکان طبق طرح مد نظر شهرداری بوده و از الصاق سایر تابو ها بروی نمای ساختمان جلوگیری خواهد شد .

تاریخ تحویل پاکات قیمتهای پیشنهادی تا پایان وقت اداری روز شنبه   مورخه  1400/06/27خواهد بود.

تاریخ بازگشایی پاکات رسیده و  تعیین برنده مزایده روز  یکشنبه 1400/06/28مورخه ساعت  12در محل شهرداری خواهد بود.

 

دانلود آگهی مزایده و لیست مغازه ها


منتشر شده

در

توسط

برچسب‌ها:

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *