آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید میلگرد

 شهرداری فردوس در نظر دارد مناقصه عمومی خرید میلگرد  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی  دولت (ستاد) برگزار نماید .

  • کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود
  • تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1400/01/19 می باشد.
  • مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا تاریخ :1400/01/26
  • مهلت زمانی  ارائه پیشنهادات : 1400/02/06 
  • زمان بازگشایی پاکتها :1400/02/06
  • شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها  مختار است.
  •  سایر اطلاعات و جزئیات مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
  • پرداخت وجه پس از تحویل، نقدی خواهد بود.
  • محل تحویل  استان خراسان جنوبی شهرستان فردوس – شهرداری فردوس  می باشد.

دانلود اسناد و مدارک مناقصه


منتشر شده

در

توسط

برچسب‌ها:

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *