آگهی مزایده فروش زمین بصورت کتبی و غیر حضوری (اسفند ماه 98)

شهرداری فردوس در نظر دارد باستناد مجوز شورای محترم اسلامی شهر فردوس نسبت به فروش تعداد 13 قطعه زمین با كاربري تجاري و مسكوني از طریق مزایده کتبی و غیر حضوری اقدام و به افراد متقاضی واگذار نماید.

متقاضیان محترم می توانند از تاریخ انتشار آگهی تا روز چهارشنبه مورخ 98/12/21 همه روزه بجز ایام تعطیل جهت بازدید از محل و کسب اطلاع از چگونگی وضعیت ملک و دریافت اسناد مزایده و ارائه قيمت پيشنهادي به شهرداری فردوس مراجعه نمایند.

شرایط شرکت در مزایده :

1 ـ متقاضیان می بایست بابت سپرده شركت در مزايده برابر فهرست پيوست مبالغ مربوطه را طی فیش بانکی بحساب سپرده کوتاه مدت 0205017418002 بانک ملی بنام شهرداری فردوس واريز و به همراه مبلغ پیشنهادی بهاء زمین در پاکت دربسته تحویل دبیرخانه شهرداری فردوس نموده و رسید دریافت دارند .

2 ـ پرداخت ارزش ريالي قطعات زمین توسط برنده مزایده بصورت نقدی خواهد بود .

3- برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد آخرین مهلت واریز وجه و انعقاد قرارداد توسط برنده مزایده حداکثر 2 روز از ابلاغ شهرداری خواهد بود .

4 ـ هزینه آگهی روزنامه و کلیه هزینه های نقل و انتقال سند با خریدار خواهد بود .

5 ـ شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است .

6 ـ سایر اطلاعات و جزئیات مزایده در اسناد مزایده مندرج است .

7 ـ تاریخ تحویل پاکات قیمتهای پیشنهادی حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه 21/12/98 خواهد بود .

8 ـ تاریخ بازگشایی پاکتهای رسیده و انجام مزایده روز پنجشنبه مورخ 98/12/22 ساعت 9صبح در محل شهرداری خواهد بود .

 

                                                                                                                                                                                                              دانلود اسناد مزایده

   دانلود کروکی

 
 

 


منتشر شده

در

توسط

برچسب‌ها:

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *