آگهی مزایده فروش ساختمان تجاری ، مسکونی حاشیه میدان انقلاب ( نوبت دوم )

شهرداری فردوس در نظر دارد باستناد مصوبه شماره 98/502 مورخ 98/4/26 شورای محترم اسلامی شهر فردوس نسبت به فروش ساختمان تجاری مسکونی تحت پلاک ثبتی 4216 فرعی از 2 اصلی (ساختمان قدیم بانک صادرات فردوس )واقع در حاشیه میدان انقلاب از طریق مزایده کتبی و غیر حضوری اقدام و به افراد متقاضی واگذار نماید

متقاضیان محترم می توانند از تاریخ انتشار آگهی تا روز دوشنبه مورخ 98/6/19همه روزه بجز ایام تعطیل جهت بازدید از محل و کسب اطلاع از چگونگی وضعیت ملک و دریافت اسناد مزایده و ارائه قيمت پيشنهادي به شهرداری فردوس مراجعه نمایند.

شرایط شرکت در مزایده :
1 ـ متقاضیان می بایست بابت سپرده شركت در مزايده مبلغ 1/670/000/000  ریال را طی فیش بانکی بحساب سپرده کوتاه مدت 0205017418002 بانک ملی بنام شهرداری فردوس واريز و به همراه مبلغ پیشنهادی بهاء زمین در پاکت دربسته تحویل دبیرخانه شهرداری فردوس نموده و رسید دریافت دارند .
2 ـ پرداخت ارزش ريالي توسط برنده مزایده بصورت نقدی خواهد بود .
3 ـ برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد آخرین مهلت واریز وجه و انعقاد قرارداد توسط برنده مزایده حداکثر 3 روز از ابلاغ شهرداری خواهد بود .
4 ـ هزینه آگهی روزنامه و کلیه هزینه های نقل و انتقال سند با خریدار خواهد بود .
5 ـ شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است .
6 ـ سایر اطلاعات و جزئیات مزایده در اسناد مزایده مندرج است
7 ـ تاریخ تحویل پاکات قیمتهای پیشنهادی حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 98/6/16خواهد بود .
7 ـ تاریخ بازگشایی پاکتهای رسیده و انجام مزایده روز سه شنبه مورخ 98/6/20ساعت 11 صبح در محل شهرداری خواهد بود .                                                    دانلود آگهی مزایده

 


منتشر شده

در

توسط

برچسب‌ها:

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *