آگهی مزایده واگذاری مینی بوس هیوندای کروز در قالب اجاره سالانه

شهرداری فردوس در نظر دارد باستناد مصوبه شماره 47/97 مورخ 23/3/97 شورای محترم اسلامی شهر فردوس نسبت به واگذاری یکدستگاه مینی بوس هیوندای کروز در قالب اجاره یکساله از طریق مزایده کتبی و غیر حضوری اقدام و به افراد متقاضی واگذار نماید .

متقاضیان محترم می توانند از تاریخ انتشار آگهی تار روز سه شنبه مورخ 97/4/19  همه روزه بجز ایام تعطیل جهت بازدید از خودروی مذکور و کسب اطلاع  و دریافت اسناد مزایده و ارائه قیمت پیشنهادی به شهرداری فردوس مراجه نمایند.

شرایط شرکت در مزایده :

1 ـ متقاضیان می بایست بابت سپرده شرکت در مزایده مبلغ 6/000/000 ریال را طی فیش بانکی بحساب سپرده کوتاه مدت 0205017418002 بانک ملی بنام شهرداری فردوس واریز و به همراه مبلغ پیشنهادی اجاره در پاکت سربسته تحویل دبیرخانه شهرداری فردوس نموده و رسید ریافت دارند .

2 ـ مبلغ پایه اجاره ماهیانه به میزان 7/000/000 ریال می باشد .

3 ـ  برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد آخرین مهلت انعقاد قرارداد توسط برنده مزایده حداکثر 3 روز از ابلاغ شهرداری خواهد بود .

4 ـ هزینه آگهی روزنامه و با برنده مزایده خواهد بود .

5 ـ شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است .

6 ـ سایر اطلاعات و جزئیات مزایده در اسناد مزایده مندرج است 

7 ـ تاریخ تحویل پاکات قیمتهای پیشنهادی حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه  مورخ 97/4/19 خواهد بود .

8 ـ تاریخ بازگشایی پاکتهای رسیده و انجام مزایده روز چهار شنبه مورخ 97/4/20 ساعت 12 ظهر در محل شهرداری خواهد بود .

شماره تماس :   5- 32721701 – 056 

دانلود اسناد مزایده


منتشر شده

در

توسط

برچسب‌ها:

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *